Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna pomoc prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Edukacja prawna
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat czerwca

Rozdzielność ustawowa małżeńska

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa.

Małżonkowie mogą w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego rozszerzyć lub ją ograniczyć. Mogą też ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowę taką można zawrzeć jeszcze przed zawarciem ślubu...

Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
czerwiec 2020
Tarcza antykryzysowa
Jakie okoliczności mogą mieć wpływ na wstrzymanie ściągalności długów z pensji.
Przepis obowiązujący w ramach tarczy antykryzysowej zakłada podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji komorniczej, gdy zmniejszy się wynagrodzenie pracownika lub członek jego rodziny straci źródło utrzymania...

Kiedy można odmówić przyjęcia mandatu z fotoradaru?
Jeśli zdjęcie zrobione przez fotoradar jest niewystarczająco wyraźne, by móc jednoznacznie określić kierowcę, a z samochodu korzysta więcej niż jedna osoba (np. tak jest w przypadku samochodów firmowych), w takiej sytuacji właściciel samochodu ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Musi jednak wskazać osobę, która wtedy prowadziła samochód. Jeśli właściciel nie chce wskazać kierowcy, zostaje ukarany grzywną do 500 zł bez punktów karnych...

Taryfikator mandatów 2020
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym taryfikatorem mandatów za przewinienia w ruchu drogowym...

Czytaj więcej...
Rodzaj pomocy

Jaka pomoc przysługuje uprawnionym osobom

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
  2. wskazanie osobie uprawnionej do sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  4. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  5. przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony