Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Edukacja prawna
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat września

Najem instytucjonalny - co to takiego?
Począwszy od 11 września 2017 rok dla przedsiębiorców ustawodawca wprowadził specjalny rodzaj umowy - umowę najmu instytucjonalnego lokalu.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu należy rozumieć jako umowę najmu lokalu mieszkalnego zawieraną przez przedsiębiorców, w zakresie wynajmowania lokali, zawartą na czas oznaczony....

Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
październik 2019
Obniżenie stawki PIT i podniesienie kwoty kosztów uzyskania przychodów
1 października weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpiło obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesienie kwoty kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy...

Wymiana dokumentu prawa jazdy
Kierowca po 15 latach od otrzymania prawa jazdy będzie musiał je wymienić na nowy dokument ponosząc na obecną chwilę opłatę w wysokości 100 zł. Aby otrzymać po tym czasie prawo jazdy konieczne będzie poddanie się badaniu lekarskiemu, którego pozytywny wynik pozwoli przedłużyć kierowcy uprawnienia do prowadzenia pojazdu na kolejne 15 lat...

Czytaj więcej...
Opis projektu

Kto jest uprawniony do korzystania z pomocy w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Aby taką pomoc uzyskać, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie w którym oznajmiamy, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - nie jest wymagana argumentacja ani dowody poświadczające niemożność pokrycia kosztów pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony