Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Edukacja prawna
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat marca

Czy dziadkowie mogą żądać ustalenia przez Sąd kontaktów z wnukami

Rodzice mają obowiązek dbania o rozwój swojego dziecka. Dla pełnego rozwoju jego osobowości, rodzice winni umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego dziadkami, którzy przy właściwej z ich strony postawie mają korzystny wpływ na dziecko...

Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
marzec 2020
Zaplanowane podróże a epidemia koronawirusa - czy konsument może żądać zwrotu za zapłacone bilety lotnicze
W przypadku, gdy konsument zgłasza chęć odstąpienia od umowy, biuro podróży musi sprawdzić, czy jest to uzasadnione tj. czy w miejscu, do którego planował lecieć konsument, istnieje realne zagrożenie zdrowia...

Koniec z fikcją doręczenia
Dotychczas pisma z sądu były wysyłane za pośrednictwem poczty. Gdy listonosz nie zastał adresata, pozostawiał mu awizo w skrzynce, informujące o konieczności odbioru przesyłki na poczcie. Po upływie dwóch tygodni przesyłka uznawana była jako skutecznie doręczona, mimo że adresat nie zapoznał się z jej treścią...

Co nowego w prawach pacjentach
Nowością w prawie jest to, iż pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Jest to konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, szerzej znanego jako RODO. Podobnie jak to ma miejsce przy prawie do informacji, pacjent może wskazać komu może zostać udostępniona dokumentacja medyczna, a także komu taka dokumentacja nie może być udostępniona...

Czytaj więcej...
Opis projektu

Kto jest uprawniony do korzystania z pomocy w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Aby taką pomoc uzyskać, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie w którym oznajmiamy, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - nie jest wymagana argumentacja ani dowody poświadczające niemożność pokrycia kosztów pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony