Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna pomoc prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Edukacja prawna
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat listopada

Rozwód

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód.

Rozkład pożycia małżeńskiego następuje nie tylko gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna czy gospodarcza, lecz także wtedy gdy z konieczności małżonkowie utrzymują pewne elementy więzi gospodarczej np wspólne mieszkanie...

Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
Listopad 2020
27 października 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie zwolnień podatkowych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku dochodowym od spadków i darowizn
W obowiązującym stanie prawnym zakres zwolnienia podmiotowego od podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych obejmuje: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę...

Zmiana czasu a należna rekompensata za dodatkową godzinę pracy
Rekompensata dla pracowników którzy wykonywali pracę w nocy z 24 na 25 października i przepracowali dodatkowo jedną godzinę z powodu zmiany czasu z letniego na zimowy , przysługuję wynagrodzenie. Jeżeli praca wykonywana przez dodatkową godzinę była pracą nadliczbową to musi zostać zrekompensowana czasem wolnym lub dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia...

Duże ułatwienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Każda aktywna Karta Dużej Rodziny będzie mogła zostać wyświetlona w aplikacji mobilnej mObywatel...

Za izolację w domu ubezpieczonym będą przysługiwać świadczenia chorobowe, a za pracę na kwarantannie - wynagrodzenie
Na równi z niezdolnością do pracy będzie traktowana, oprócz obowiązkowej kwarantanny, również izolacja w warunkach domowych oraz izolacja odbywana w innym miejscu niż dom. Z tego tytułu osobom ubezpieczonym będą przysługiwać świadczenia z tytułu choroby, tj. wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Natomiast za pracę na obowiązkowej kwarantannie pracownicy i inne osoby ubezpieczone otrzymają tylko wynagrodzenie...

Czytaj więcej...
Strona główna

Witamy na stronie projektów "Nieodpłatna Pomoc Prawna" i "Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie", w ramach których od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r. stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty pomocy w Rudzie Śląskiej. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Proszę wybrać interesujący temat z menu po lewej stronie.


Komunikat o zawieszeniu działalności w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego

Szanowni Państwo,
W związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID - 19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy o zawieszeniu na terenie miasta Ruda Śląska działalności prowadzonego przez nasze stowarzyszenie

  • punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (ul. Ballestremów 16)
  • oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w CIS Orzegów, ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

Odwołane są wszystkie wcześniej umówione wizyty w punktach.

Przewidywany termin i sposób przywrócenia działania ww. punktów przedstawione zostaną w komunikacie Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Bardzo prosimy śledzenie na bieżąco informacji na stronie http://www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna oraz na stronie naszego stowarzyszenia.

Informujemy równocześnie, że od 23 marca br. nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana telefonicznie w godzinach pracy punktu PUP, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone w godzinach pracy punktu CIS (ul. Hlonda).Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony