RKP

Rudzkie Konto Pomocy
w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Aktualności
:: Opis, działalność, misja
:: Zrealizowane projekty
:: Skład Zarządu RKP
:: Dane kontaktowe RKP
:: Archiwum wiadomości
:: Poradniki do pobrania
:: Obyw@tel 60 plus
:: Profekt FIO

Biuro Porad Obywatelskich
:: Strona BPO
:: Gdzie jesteśmy
BPO na Facebooku
1% podatku

Witamy na stronie Rudzkiego Konta Pomocy w Rudzie Śląskiej

Aktualnie prowadzimy w Rudzie Śląskiej następujące projekty:

BPOBiuro Porad Obywatelskich

BPO

Nieodpłatna Pomoc Prawna - projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

ASOS

"Wiem, potrafię, korzystam ze swoich praw"

Zrealizowane projekty Rudzkiego Konta Pomocy

W swojej ponad dwudziestoletniej historii Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy realizowało kilka znaczących projektów takich jak:

 1. Biuro Porad Obywatelskich - projekt aktywny
  Biuro przyjmuje klientów, pracuje w oparciu o standardy Związku Biur Porad Obywatelskich. Udziela porad i informacji. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się liczba klientów Biura.
  Współpracujemy z instytucjami i innymi organizacjami w naszym regionie.
  Więcej informacji o Biurze Porad Obywatelskich przedstawiamy na pozostałych stronach naszego serwisu.
 2. Fundusz Stypendialny - projekt zakończony
  Fundusz działał od 1998 roku i skierowany był do uczniów szkół średnich. Obowiązywało kryterium ocen i kryterium dochodowe. Do tej pory zostało przyznanych ponad 300 stypendiów. Nasi byli stypendyści zostawali studentami wyższych uczelni, kilkoro z nich otrzymywało stypendia ministerialne, stypendia Prezydenta Miasta, stypendia naukowe. Nasi stypendyści są laureatami konkursów na szczeblu krajowym. Projekt Fundusz Stypendialny wypracował sobie dobrą tradycję i uznanie, był uznawany w środowisku uczniowskim za prestiżowy.
 3. Rudzki Festiwal Kulturalny Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - projekt zakończony
  Projekt ten jest szczególnym osiągnięciem Stowarzyszenia. Powstał w 1995 roku z myślą o uczestnikach z naszego miasta, a już w kilka lat później przekroczył granice miasta i zyskał sławę w regionie i nie tylko.
  Skierowany był do szkół życia, ośrodków dla niepełnosprawnych, klas integracyjnych i tych środowisk, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (stowarzyszenia itp.).
  Celem festiwalu było zaprezentowanie osiągnięć tych osób, zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych z społecznością naszego miasta. Pobudzenie inwencji twórczej w młodych ludziach niepełnosprawnych i danie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć i swojego talentu.
  Uczestnikami Festiwalu było około 1000 osób.
  Festiwal dawał możliwość zaprezentowania się w 4 kategoriach: muzycznej, plastycznej, recytatorskiej i małe formy teatralne. Na stałe był wpisany w kalendarz imprez kulturalnych naszego miasta pod nazwą "Rudzkiej Jesieni Kulturalnej" i kończył ją finałowym koncertem, który zawsze odbywał się w pierwszą niedzielę grudnia.

 4. "Rudzkim Dzieciom" - projekt zakończony
  Projekt został zrealizowany dzięki współpracy z Fundacją Know How Fund.
  Utworzono dwie pracownie komputerowe, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci i bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych, bezrobotnych, dla członków innych stowarzyszeń itp.
  Zostało przeszkolonych ok. 80 wolontariuszy na kursie organizowanym przez Rudzkie Konto Pomocy przy współpracy z stow. KLANZA z Lublina pt. "Gry i zabawy podwórkowe na pogodę i niepogodę". Uczestnicy kursu pracują w świetlicach środowiskowych, ochronkach parafialnych, prowadzą kolonie i półkolonie, pracują jako animatorzy gier i zabaw dla dzieci w różnych klubach i świetlicach.
  Rudzkie Konto Pomocy nieodpłatnie wypożyczało sprzęt sportowy na potrzeby różnych imprez prowadzonych na rzecz dzieci oraz dla dzieci i młodzieży.

Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony