RKP

Rudzkie Konto Pomocy
w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Aktualności
:: Opis, działalność, misja
:: Zrealizowane projekty
:: Skład Zarządu RKP
:: Dane kontaktowe RKP
:: Archiwum wiadomości
:: Poradniki do pobrania
:: Obyw@tel 60 plus
:: Profekt FIO

Biuro Porad Obywatelskich
:: Strona BPO
:: Gdzie jesteśmy
BPO na Facebooku
1% podatku

Witamy na stronie Rudzkiego Konta Pomocy w Rudzie Śląskiej

Aktualnie prowadzimy w Rudzie Śląskiej następujące projekty:

BPOBiuro Porad Obywatelskich

BPO

Nieodpłatna Pomoc Prawna - projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

ASOS

"Wiem, potrafię, korzystam ze swoich praw"

Zrealizowane zadania
logo

Zaproszenie na szkolenie dla doradców

Stowarzyszenie "Rudzkie Konto Pomocy" we współpracy ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich zaprasza do udziału w szkoleniu w dniach 7-9.02.2014.r pt.: "Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa - Szkolenie dla doradców".

Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Spraw Publicznych oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa. Więcej na temat projektu na www.ppio.eu

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do 25 osób z organizacji pozarządowych, które zajmują się lub będą zajmować się prowadzeniem porad prawnych lub obywatelskich. Zapraszamy praktyków - doradców, prawników, jak i wolontariuszy (może być kilka osób z jednej organizacji).

Cel szkolenia:
Zwiększenie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności doradców z zakresu:

  • proponowanego modelu wsparcia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
  • metod wdrażania standardów
  • pracy poradniczej z klientami.

Korzyści dla uczestników/czek:
Każdy uczestnik/czka ukończy szkolenie z indywidualnym planem działania pozwalającym na wytyczenie kierunków w bieżącej pracy poradniczej oraz uzyska certyfikat.

Metody szkoleniowe:
Podczas szkolenia stosowane będą techniki opierające się na metodzie aktywizacyjnej, pozwalającej w pełni wykorzystać doświadczenie uczestników/czek oraz uzupełnić i zwiększyć ich wiedzę i umiejętności. Szkolenie będzie prowadzone przez trenerki i trenerów posiadających duże doświadczenie w pracy doradczej.

Zgłoszenia osób chętnych od udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: fryna(małpka)poczta.fm * do 20 stycznia 2014r. Osoby zakwalifikowane do szkolenia (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną poproszone o dostarczenie wymaganych dokumentów na adres: Stowarzyszenie "Rudzkie Konto Pomocy", ul. Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska. Dopuszczalne jest, by jedna organizacja pozarządowa skierowała na szkolenie kilka osób.

Dokumenty, o których mowa powyżej to:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Deklaracja uczestnictwa.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres mailowy:
fryna(małpka)poczta.fm *

Plan szkolenia oraz miejsce, gdzie odbędą się warsztaty, podamy w najbliższych dniach.

Dokumenty do pobrania:

Informacje udzielane są także telefonicznie:
Anna Krawczyk, tel.508-225-453
Małgorzata Szałek, tel. 601-64-45-14.


*) zamiast słowa (małpka) proszę wstawić symbol @


logo
Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony