RKP

Rudzkie Konto Pomocy
w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Aktualności
:: Opis, działalność, misja
:: Zrealizowane projekty
:: Skład Zarządu RKP
:: Dane kontaktowe RKP
:: Archiwum wiadomości
:: Poradniki do pobrania
:: Obyw@tel 60 plus
:: Profekt FIO

Biuro Porad Obywatelskich
:: Strona BPO
:: Gdzie jesteśmy
BPO na Facebooku
1% podatku

Witamy na stronie Rudzkiego Konta Pomocy w Rudzie Śląskiej

Aktualnie prowadzimy w Rudzie Śląskiej następujące projekty:

BPOBiuro Porad Obywatelskich

BPO

Nieodpłatna Pomoc Prawna - projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

ASOS

"Wiem, potrafię, korzystam ze swoich praw"

Aktualności

Aktualności i ogłoszenia

 • Zapytania ofertowe

Rudzkie Konto Pomocy ogłasza zapytanie ofertowe na przewóz autokarem oraz zapewnienie ubezpieczenia na potrzeby realizacji wyjazdu z projektu "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska". Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2017r.
Pliki do pobrania: zapytanie - autokar (pdf), załącznik nr 1 (doc), załącznik nr 2 (doc)

Rudzkie Konto Pomocy ogłasza zapytanie ofertowe na udostępnienie miejsc noclegowych w Istebnej (okolice Istebnej) oraz zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji wyjazdu z projektu "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska". Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2017r.
Pliki do pobrania: zapytanie - noclegi (pdf), załącznik nr 1 (doc)

 • Zaproszenie na Walne Zebranie RKP

  Zarząd Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 16.30 w Hospicjum w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 4, 41-709 Ruda Śląska. W przypadku braku kworum II termin 17.00.

  Porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
  3. Przedstawienie bilansu za rok 2016.
  4. Protokół Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu i przyjęcie bilansu Stowarzyszenia.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami, wnioski.
  6. Podjęcie uchwały o przyjęciu bilansu i sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium Zarządowi.
  7. Podjęcie uchwały o pokrycie straty za 2016 r. funduszem statutowym.
  8. Omówienie zmian w statucie Stowarzyszenia.
  9. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w statucie Stowarzyszenia.
  10. Omówienie planu pracy Stowarzyszenia.
  11. Dyskusja, wolne wnioski.


  Starsze wiadomości

 • Rozpoczynamy kolejny projekt dla mieszkańców Ruda Śląskiej

  Informujemy, że od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. realizujemy projekt współfinansowany przez miasto Ruda Śląska pt. "Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej".

  Miejsce realizacji projektu: Biuro Porad Obywatelskich ul. Markowej 22, Nowy Bytom. Biuro jest czynne w poniedziałki i w środy od 15-19 oraz w piątki od 9-13, Kontakt z BPO: tel. 698451777, adres WWW BPO oraz email: fryna@poczta.fm

 • Zaproszenie na spotkanie inaugurujące otwarcie projektu

  Rudzkie Konto Pomocy zaprasza rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych na terenie miasta Ruda Śląska na spotkanie inaugurujące otwarcie projektu "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO 2016 realizowanego wspólnie z czterema świetlicami środowiskowymi z Rudy Śląskiej.

  Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2016 r. o godzinie 9:00 w Świetlicy Środowiskowej - Plac Jana Pawła II 5, Ruda Śląska - w Nowym Bytomiu z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i specjalistów prowadzących wykłady tematyczne. Serdecznie zapraszamy!

  W dniu 4 VII odbędą się warsztaty tematyczne dotyczące wypełniania wniosków do MOPS, czytanie decyzji i pism. Zapisy u opiekunów świetlic środowiskowych lub w biurze projektu pod telefonem: 692328733. Serdecznie zapraszamy.

  O godzinie 14:00 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem MOPS w Rudzie Śląskiej na temat świadczenia z MOPS (kryteria dochodowe, świadczenia, w tym 500 + itp.),

  Koordynator i personel projektu

 • Zapraszamy do Bura Porad Obywatelskich na indywidualne porady obywatelskie i prawne

  Od lipca w czwartki (16-18) oraz piątki (13-15) zapraszamy rodziców, opiekunów i rodziny dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych na terenie Rudy Śląskiej do Biura Porad obywatelskich na specjalnie dla nich uruchomione dyżury. W ramach dyżurów udzielane będą indywidualne porady prawne i obywatelskie dot. prawa cywilnego, pomocy społecznej, zadłużenia, upadłości konsumenckiej. Prowadzona będzie edukacja finansowa dla osób mających problemy z zadłużeniem. Serdecznie zapraszamy.

 • Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy oraz na warsztaty dotyczące przyznawania mieszkań socjalnych

  Rudzkie Konto Pomocy zaprasza rodziców dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych na terenie Rudy Śląskiej na spotkanie oraz szkolenie połączone z warsztatami w ramach projektu "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO 2016 realizowanego wspólnie z czterema świetlicami środowiskowymi z Rudy Śląskiej.

  Spotkanie odbędzie się 27 września 2016 o godzinie 14:00 w świetlicy środowiskowej w Nowym Bytomiu z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i specjalistów prowadzących wykłady tematyczne. Zapisy u opiekunów świetlic środowiskowych lub w biurze projektu pod telefonem: 692328733. Serdecznie zapraszamy.

  Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9:00.

  Szanowni rodzice, na spotkaniu i warsztatach poruszone zostaną następujące tematy:

  • Sprawy dotyczące przyznawania mieszkań socjalnych,
  • Kwestie związane z pozyskaniem pracy (formalności, udogodnienia, procedury) - prelegentem będzie pracownik Powiatowego Urzędu Pracy.

  W ramach szkolenia przewidziano indywidualne konsultacje z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy. Serdecznie zapraszamy,

  Koordynator i personel projektu

 • Zapraszamy na wyjazd integracyjno-szkoleniowy oraz warsztaty i spotkanie z przedstawicielami rady Miasta Ruda Śląska

  Rudzkie Konto Pomocy zaprasza rodziców dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych na terenie Rudy Śląskiej na spotkanie oraz szkolenie połączone z warsztatami w ramach projektu "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO 2016 realizowanego wspólnie z czterema świetlicami środowiskowymi z Rudy Śląskiej.

  Spotkanie odbędzie się 8 - 9 października 2016 w formie wyjazdowej. Wyjazd 8 października o godzinie 8:00 sprzed świetlicy środowiskowej w Nowym Bytomiu. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, aktywny udział w poprzednich warsztatach oraz kryterium dochodowe (szczegółowe informacje i zapisy pod telefonem: 692328733). Serdecznie zapraszamy.

  Szanowni rodzice, na spotkaniu i warsztatach poruszone zostaną następujące tematy:

  • akty prawa miejscowego i partycypacja obywateli w podejmowaniu decyzji,
  • edukacja finansowa - sporządzanie budżetu domowego, upadłość konsumencka.

  W ramach wyjazdu przewidziano indywidualne konsultacje z prawnikiem oraz dodatkowe zajęcia integracyjne.

 • Wyjazd integracyjny 8 - 9 X 2016 r.

  Dziękujemy za udział w szkoleniach i zajęciach


 • Rudzkie Konto Pomocy ogłasza zapytanie ofertowe na przewóz autokarem oraz zapewnienie ubezpieczenia na potrzeby realizacji wyjazdu z projektu "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" - plik w formacie pdf do pobrania

 • Rudzkie Konto Pomocy ogłasza zapytanie ofertowe na udostępnienie miejsc noclegowych w Istebnej (okolice Istebnej) oraz zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji wyjazdu z projektu "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" - plik w formacie pdf do pobrania


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony